skip to content

ЛІТОПИС ЗРОСТАННЯ ВПУ № 22. Закінчення

Початок тут
Окремі фото учнів можна побачити в галереї "Навчальні заклади Сарн"
Фото корпусів якими вони були галереї "Деякі історичні фото. Будівлі, вулиці, різне"

За 49 років існування зі стін училища вийшло більше 20 тисяч спеціалістів, які працюють в різних галузях народного господарства нашої України: механізатори, будівельники, електрики, водії, бухгалтери, столяри, автомеханіки, оператори ЕОМ, виготовлювачі художніх виробів з лози, кухарі, бармени, перукарі. Своєю працею вони вносять вагомий вклад у розвиток економіки незалежної України.
Серед випускників училища є ті, які за свою наполегливу працю були удостоєні в 50–80–і роки високих державних нагород і удостоєні звання "Герой Соціалістичної праці":
1. Кондратюк Олександра Пилипівна - доярка колишнього к-пу "Україна" Демидівського району;
2. Аврамишин Корній Семенович - механізатор колишнього к-пу "Ленінський шлях" Дубровицького р-ну;
3. Солтіс Микола Федорович - комбайнер колишнього к-пу "Україна" Здолбунівського р-ну;
4. Занозовський Олександр Давидович - комбайнер колишнього к-пу ім. 50-річчя Жовтня Сарненського району.;
6. Зіглевський Антон Петрович – Лауреат державної премії, делегат ХХV з'їзду КПРС, кавалер орденів Леніна і Жовтневої революції.
7. Плотницький Іван Іванович - Лауреат премій Ленінського комсомолу, делегат ХХІІІ з'їзду комсомолу України.
За площею виробнича база училища одна з найбільших в Україні. До послуг учнів - 2 навчальних корпуси для теоретичних занять з 40 кабінетами, три корпуси навчально–виробничих майстерень з 9 майстернями та 15 лабо-раторіями, чотири кабінети інформатики та обчислювальної техніки, стадіон, два спортивних зали, бібліотека і читальний зал, актовий зал на 330 місць, їдальня на 240 місць, учнівський готель на 360 місць, медичний пункт, навчальний бар-кафе “Нептун”.
В училищі учні здобувають професії за 16–а спеціальностями.
Сьогодні педагогічну діяльність в училищі здійснюють 103 інженерно – педагогічні працівники, серед яких - Заслужений працівник освіти і науки України, 17 відмінників освіти України, 22 викладачі вищої категорії, 8 викладачів-методистів, 5 старших викладачів, 19 майстрів виробничого навчання І та ІІ категорій. З 44 викладачів загальноосвітніх та спецпредметів усі мають вищу освіту, більша половина майстрів виробничого навчання навчається у вищих навчальних закладах.
Завдяки належній навчально - методичній та матеріально-технічній базі навчання і професійна підготовка відбувається на рівні найсучасніших вимог педагогічної науки та основ сучасних технологій і матеріалів. Прикладом цього може бути діяльність Навчально – практичного будівельного центру училища, створеного в квітні 2004 року за сприянням будівельної компанії “Хенкель - Баутехнік” (Україна). Основними завданнями центру є підготовка фахівців високого рівня по виконанню робіт сучасними матеріалами та передовими технологіями. Співпраця із відомою фірмою дала змогу училищу не тільки мати новітні матеріали та технології, а й самим готувати спеціалістів, знання і вміння яких відповідатимуть вимогам сьогодення, прово-дити перепідготовку: інженерно-педагогічних працівників будівельних училищ західного регіону, працівників будівельних організацій регіону, безробітних, що стоять на обліку в центрах зайнятості і тісно співпрацювати з фірмою по пропаганді та впровадженню новітніх матеріалів і технологій. Відкриття Навчального-практичного буді-вельного центру забезпечило можливість проведення на базі нашого училища в травні 2004 року ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ПТНЗ з професії “Штукатур”. Серед найкращих майбутніх опоряджувальників України по праву І місце зайняв учень нашого училища Михаревич Олександр.
Це є свідченням того , що весь інженерно – педагогічний колектив , учні постійно працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності та зростанням престижу нав-чального закладу .
Училище тісно співпрацює з вищими навчальними закладами Рівненщини, з якими укладено угоди про співпрацю.
Випускники училища, які отримали кваліфікацію молодшого спеціаліста, продовжують навчання на будівельному та меха-нічному факультетах Національного університету водного господарства та природо-користування, мають змогу навчатися в інших вищих навчальних закладах України і своєю працею вже вони продовжать історію нашого училища.
Викладач училища Тамара КИРЕЄВА
Взято з газети “Слово Сарн” №6(8) 20 квітня 2010р.